Banyan Tree Roots by HongBo ZHOU

Tree roots


HongBo ZHOU: Photos